• Føroyskt
  • English

Telefon +298 35 56 00

VAKTtelefon +298 33 31 98

Nýggj Fráboðan B lýst

Tann 1. mai í ár kom nýggj heildar dagføring av Fráboðan B í gildi. Við hesum eru allar broytingar gjøgnum árini skrivaðar saman, umframt at fleiri kapitlar eru dagførdir og broyttir.

Stutt lýsing av broytingunum sæst í fylgiskjalinum til hetta tíðindabræv.

Hetta er fyrstu ferð, at ein fráboðan er blivin lýst eins og aðrar kunngerðir á Kunngerðarportalinum. Fráboðanir eita nú kunngerð frá Sjóvinnustýrinum.

Framyvir verða fráboðanir frá Sjóvinnustýrinum at finna inni á www.logir.fo. Sjóvinnustýrið dagførir tó Regluportalin í samsvari við, at nýggjar broytingar verða lýstar á Kunngerðarportalinum. Endamálið við hesum er, at á Regluportalinum ber til at bólka teknisku lóggávuna eftir skipaslagi og stødd, og harvið er lættari at fáa yvirlit og skjótari at finna fram til viðkomandi partar av teknisku lóggávuni.

Fylgiskjal

Ændrede kapitler

Kapitel II-1, Konstruktion - bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg

Der fastlægges flere mulige metoder til kontrol og test af styremaskiner i forbindelse med skibenes prøvetur.

Kapitel II-2, Konstruktion - brandsikring, opdagelse og lukning af brand

Der indføres krav om, at nye tankskibe og kemikalieskibe på mellem 8000 og 20.000 tons dødvægt skal have inertgasanlæg om bord, hvis de sejler med produkter med et flammepunkt under 60 grader C. Tillige indføres nye krav, som fastlægger, at nye skibe, der er konstrueret til at transportere containere på eller over vejrdækket, skal udstyres med ekstra brandslukningsudstyr til bekæmpelse af brande. Endelig sker der en række præciseringer af krav til flugtveje og krav til ventilationssystemer.

Kapitel II-5, Regler om fastsættelse af lastelinier,

Der sker en række præciseringer af administrative bestemmelser henholdsvis forpligtigelser rettet mod flagstaten.

Kapitel II-5 N, Lastelinier

Der er tale om sproglige præciseringer.

Kapitel III, Redningsemidler

Kravet til beskyttelsesdragter præciseres.

Kapitel XIII,Verifikation af overholdelse

Der er tale om bestemmelser, der implementerer IMO’s auditordning for medlemsstaterne (Implemente- ringskoden).

Kapitel XIV, Søfarendes arbejds- og levevilkår

Der er tale om at flytte eksisterende tekst fra tidligere afsnit XIII til nyt kapitel XIV,  afstedkommet af den internationale gennemførelse af Implementeringskoden.

Kapitel XXI, Forebyggelse mod olieforurening fra skibe

Der er tale om bestemmelser, der implementerer IMO’s auditordning for medlemsstaterne (Implemente- ringskoden). Herudover stilles der krav om, at olietankskibe skal udstyres med et stabilitetsinstrument, der kan verificere overholdelse af intakt- og lækstabilitetskravene, når de ikke sejler i henhold til (allere- de) godkendte konditioner.

Kapitel XXII, Kontrol med skadelige flydende stoffer i bulk

Der er tale om bestemmelser, der implementerer IMO’s auditordning for medlemsstaterne (Implemente- ringskoden).

Kapitel XXIII, Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballe- ret form

Der er tale om bestemmelser, der implementerer IMO’s auditordning for medlemsstaterne (Implemente- ringskoden).

Kapitel XXIV, Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe

Der er tale om bestemmelser, der implementerer IMO’s auditordning for medlemsstaterne (Implemente- ringskoden).

Kapitel XXV, Forebyggelse af forurening med affald fra skibe

Der er tale om bestemmelser, der implementerer IMO’s auditordning for medlemsstaterne (Implemente- ringskoden).

Kapitel XXVI, Forebyggelse af luftforurening fra skibe

Der er tale om bestemmelser, der implementerer IMO’s auditordning for medlemsstaterne (Implemente- ringskoden).

Tillæg 1

Regler, der træder i kraft pr. 1. marts 2016

Dette afsnit indeholder regler, der træder i kraft pr. 1. marts 2016, men som først bliver indarbejdet i den samlede tekst med udsendelsen af næste samlede udgave af dette regelværk.

Kapitel XXI Forebyggelse mod olieforurening fra skibe

Det præciseres, at transport af olieprodukter som ballast også er omfattet.

Kapitel XXIII, Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballe- ret form

Der er tale om en mindre sproglig præcisering.

Kapitel XXVI, Forebyggelse af luftforurening fra skibe

Der er tale om præcisering/fastlæggelse af maksimale NOx udledninger fra skibsmotorer.

Tillæg 2

Regler, der træder i kraft pr. 1. juli 2016

Dette afsnit indeholder regler, der træder i kraft pr. 1. juli 2016, men som først bliver indarbejdet i den samlede tekst med udsendelsen af næste samlede udgave af dette regelværk.

Kapitel II-2, Konstruktion - brandsikring, opdagelse og slukning af brand

Der er tale om en mindre præcisering.

Kapitel VI, Transport af laster og olie-brændstoffer

Det fastlægges, at transportdokumentet for pakkede containere skal være udstyret med oplysning om den verificerede vægt.

Kapitel XI-1, Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed

Det fastlægges, at skibe skal være udstyret med et apparat til måling af atmosfæren i lukkede rum.